כסף מזומן ביד? מסתפק על מי לסמוך?

למה לסמוך אם יש לך אחריות מליאה על הכסף 

משלוחים עם גביית כסף מזומן עם אחריות מליאה שלנו על הכסף